by on January 1, 2024
VietNamese Food to go. GRAND OPENING - PHỞ SÀI GÒN 888. Phở gia truyền (Mua 2 tặng 1, TOGO only). Nằm trong khu cá nướng chợ Sài Gòn. ...
209 views 0 likes