Yes More
on January 7, 2024 248 views

#nguyenngocngan #kyniemsankhau #PBN111
Chia sẽ trong Paris By Night 111 chủ đề S.
MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói về sự vĩnh cửu của một đất nước và dân tộc. Bất cứ triều đại nào, chế độ nào cũng chỉ có giai đoạn mà thôi.
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ Instagram: https://www.instagram.com/thuynga_official/
☞ Thuy Nga Youtube: http://channel.thuynga.online/ThuyNgaParisByNight
☞ Hài Official: http://channel.thuynga.online/haiofficial
☞ Thuy Nga Karaoke: http://channel.thuynga.online/ThuyNgaKaraoke
☞ Thuy nga Radio: http://channel.thuynga.online/ThuyNgaRadio
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube: http://channel.thuynga.online/NguyenNgocNganOfficial
☞ Website: http://www.thuyngashop.com
☞ Website mua hàng tại Việt Nam: http://www.thuynga.online

Categories: Music