Yes More
on April 8, 2024 44 views

00:00:49 Trò chuyện.
00:07:07 Giới thiệu ca khúc.
00:09:23 "Người yêu dấu ơi!" - Koibito Yo (Nhạc Nhật lời Việt)
00:14:53 Những suy nghĩ, suy tư về việc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
00:19:10 Nói về ca khúc song ca.
00:20:46 "Sẽ hơn bao giờ hết" (Sáng tác: TRÚC HỒ)
00:24:45 Tâm sự.
00:30:43 "Vùng Biển Vắng" (Sáng tác: SỸ ĐAN)

Categories: Music
Be the first person to like this.