Yes More
on April 8, 2024 70 views

Trò chuyện cùng với ns Ngọc Trọng 00:25
Buồn vương màu áo - Ngọc Hương 5:52
Ns Ngọc Trọng chia sẻ những kinh nghiệm sáng tác 12:13
Nỗi buồn không tên - Lê Quốc Tuấn 20:10
Ns Ngọc Trọng với những tâm sự và trải nghiệm 24:05
Hạnh phúc lả lơi - Ngọc Trọng 31:46
Ns Ngọc Trọng với những nhận định về âm nhạc 38:26
Tình trong Dĩ Vãng - Ngọc Hương 44:56

Categories: Music
Be the first person to like this.