Drag to reposition your photo

Status Update

Job Hiring
JOB HIRING - VIỆC LÀM. NewUpdate for: Jan/ 2024: *Simplyhired.com *Ziprecruiter.com *Linkedin.com... View More
Be the first person to like this.
Job Hiring
T1
December 31, 2023
Job Hiring
Hãng tiện Anaheim cần tìm người setup Mill 3-5 Axis cho ca 1 và 2, và người Deburr/Finishing có kinh nghiệm. Hãng có benefits đầy đủ. L/L: Sơn 714-722-9631. [1/7/2024] Cần 1 người SETUP, 1 người QC INSPECTOR và HELPER cho CNC MACHINE shop. Apply tại VJ ENGINEERING, 13902 West Street, Garden Grove, ... View More
January 8, 2024 Edited