Sunday, December 24, 2023 4:01 pm - Monday, December 25, 2023 8:02 pm
Cali - US

Lịch Thánh Lễ Giáng Sinh bằng tiếng Việt vùng Little Saigon.

Nhà thờ Chánh Tòa.
13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 4PM, 6PM, 7:30PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:15AM, 1PM, 4PM

Nhà thờ Saint Columban.
10801 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 6PM, 8PM.
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:30AM, 3:15PM

Nhà thờ Saint Boniface.
120 N. Janss St., Anaheim, CA 92805
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 6PM

Nhà thờ Saint Barbara.
730 Euclid St., Santa Ana, CA 92704
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 3PM, 6:30PM, 8PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:30AM, 8AM, 11AM, 4PM

Nhà thờ Chúa Ki Tô Cứu Thế.
2000 W. Alton Ave., Santa Ana, CA 92704
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 2:30PM

Nhà thờ Ðức Mẹ La Vang.
288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 6PM, 9PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:30AM, 8:30AM, 10:30AM, 5PM

Nhà thờ Saint John the Baptist.
1015 Baker St., Costa Mesa, CA 92626
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 7PM

Nhà thờ Saint Bonaventure.
16400 Springdale St., Huntington Beach, CA 92649
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 7:30PM, 11:30PM (Việt-Anh-Tây Ban Nha)
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 3:30PM

Nhà thờ La Purisma.
11712 Hewes St., Orange, CA 92869
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 8PM

Nhà thờ Saint Polycarp.
8182 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 4PM

Nhà thờ Saint Nicholas.
24252 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 8PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 5PM

Nhà thờ Thánh Linh.
17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 8PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 1:30PM, 3PM, 3:15PM, 6:30PM

Nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ.
1100 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 5PM

Nhà thờ Saint Cecilia
1301 Sycamore Ave., Tustin, CA 92780
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 7:30PM

Nhà thờ Westminster.
14072 S. Olive St., Westminster, CA 92683
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 5:30PM, 9PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 4PM, 5:45PM.

Category
Be the first person to like this.
There are no new feeds to view at this time.