Ads Classified
#0

Free Business Card Online.

The vCard Plus is your digital business card. For every QR Code, you will get a mobile-optimized web page that displays information you provide such as your name, phone numbers, address, job title, social media accounts and more. You can even design your vCard Plus with custom colors and add a profile photo so you can impress customers with your own unique style.
You can not only share your vCard Plus as a QR Code on your business cards, but also link to it in your email signature or on your website. Your page can be viewed on any smartphone, tablet or desktop.

vCard Plus là danh thiếp kỹ thuật số của bạn. Đối với mỗi Mã QR, bạn sẽ nhận được một trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động hiển thị thông tin bạn cung cấp như tên, số điện thoại, địa chỉ, chức danh công việc, tài khoản mạng xã hội, v.v. Bạn thậm chí có thể thiết kế vCard Plus của mình với màu sắc tùy chỉnh và thêm ảnh hồ sơ để có thể gây ấn tượng với khách hàng bằng phong cách độc đáo của riêng bạn.
Bạn không chỉ có thể chia sẻ vCard Plus dưới dạng Mã QR trên danh thiếp mà còn có thể liên kết với nó trong chữ ký email hoặc trên trang web của bạn. Trang của bạn có thể được xem trên mọi điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn.

 

Be the first person to like this.